Velkommen til mit website

Finn Holst
mail(at)finnholst.dk
fh(at)edu.au.dk
finn.holst(at)dkdm.dk
mobil: 61680902

Jeg arbejder med musikpædagogisk forskning og udvikling især indenfor områderne professionalisering indenfor musikundervisning og uddannelse, udvikling af undervisningsformer og nye undervisningsmiljøer samt samarbejde musikskole-folkeskole. En særlig interesse er undersøgelser af værdien og betydningen af aktiv deltagelse i musik for den enkelte og for samfundet.

Jeg er Ph.D. fra DPU/Aarhus Universitet og ansat samme sted, hvor jeg har undervist siden 2009. I mit Ph.D. projekt arbejdede jeg med professionsviden og lærerkompetence i musikundervisning i grundskole og musikskole samt på uddannelserne hertil (seminarie og konservatorium).
Jeg underviser på kandidatuddannelsen i musikpædagogik på DPU, samt på DKDM.

På de næste sider kan du finde en række rapporter indenfor ovennævnte arbejdsområder, et overblik over udgivelser, en nærmere beskrivelse af min Ph.D. afhandling mm.