Velkommen til mit website

Finn Holst
mail(at)finnholst.dk
fh(at)edu.au.dk
finn.holst(at)dkdm.dk
mobil: 61680902

Jeg arbejder med musikpædagogisk forskning og udvikling med særligt fokus på samarbejde mellem musikskole og folkeskole (siden 2007), og samarbejdsfeltet som et "tredje felt" hvor der opstår nye læringsmiljøer og undervisningsformer. I de sidste fem år har jeg fulgt udviklingen med instrumentklasser, orkesterklasser og El Sistema-inspirerede projekter tæt, som et særligt interessant didaktisk udviklingsfelt med betydning for den didaktiske praksis i grundskolen og i musikskolen - og for amatørmusikken. Særlige interesseområder er collaborative musicing, community music, transformative musikalske processer og it-fagdidaktik.
Jeg er Ph.D. fra DPU/Aarhus Universitet og ansat samme sted, hvor jeg har undervist siden 2009. I mit Ph.D. projekt arbejdede jeg med professionsviden og lærerkompetence i musikundervisning i grundskole og musikskole samt på uddannelserne hertil (seminarie og konservatorium). Jeg har undervist/underviser på kandidatuddannelserne i didaktik (musikpædagogik), generel pædagogik og uddannelsesvidenskab på DPU, samt i musikpædagogik/læringsteori (dansk og engelsk) på DKDM på bachelor og kandidatniveau.

På de næste sider kan du finde en række rapporter indenfor ovennævnte arbejdsområder, et overblik over udgivelser, en nærmere beskrivelse af min Ph.D. afhandling mm.